Det med småt

Events

Ved accept og indgåelse af aftale om Mano Event udfører en opgave for kunden er følgende gældende.

• Honorar:

Honoraret betales i 3 rater:

–       1/3 faktureres på datoen for, at Mano Event påbegynder at løse opgaven.

–       1/3 faktureres  senest 10 dage før start på opsætning af eventen.

–       1/3 faktureres umiddelbart efter afsluttet event. Her faktureres også eventuelle aftalte ekstra bestillinger.

Betalingsbetingelser: 8 dage netto.

Hvis kunden ikke overholder betalingsbetingelserne, kan Mano Event stoppe det videre arbejde, til betaling af udebleven rate er betalt. Hvis en betaling er mere end 2 dage forsinket, behandles det som en afbestilling.

• Eventuel afbestilling skal meddeles skriftligt til nikolaj@manoevent.dk eller martin@manoevent.dk.

–       Ved afbestilling efter, at Mano Event er påbegyndt arbejdet med løsning af opgaven, er afbestillingsgebyret 1. rate.

–       Ved afbestilling herefter og inden 7 dage før dato for eventen er afbestillingsgebyret 1. og 2. rate.

–       Ved afbestilling 7 dage før event dato eller senere skal kunden betale det fulde honorar.

Stage hands

Mano Events forretningsbetingelser

Betingelser ved bestilling af mandskab:

• Man betaler for minimum 4 timer per person per job.

• Vi opfordrer til, at ændringer i bookingen meddeles os i så god tid som muligt.

• Hvis jobbet varer længere tid end oprindeligt booket, er der ingen overtidsbetaling. Regler for weekend- og nattillæg er fortsat gældende.

• Hvis jobbet varer kortere tid end oprindeligt booket, betaler man kun for den reelle arbejdstid (dog minimum 4 timer), rundet op til nærmeste halve time.

• Ved afbestilling af ordrer mindre end 24 timer før jobstart, betaler kunden et afbestillingsgebyr på 4 timer pr. person. Dette gælder også i tilfælde af afbestilling af hastebookinger, som er bestilt mindre end 24 timer før jobstart.

• Der er halv løn under transport på jobs der ligger længere væk end ca. 30 minutter fra København. Chaufføren får fuld løn under kørsel.

• Ved kørsel til opgaver uden for det storkøbenhavnske område vil der blive opkrævet betaling af transportudgifter til det mandskab, Mano Event stiller til rådighed.

Hvis transporten sker i Mano Events mandskabsvogn, fakturerer vi i overensstemmelse med Statens takster for kørsel i bil, 2,17 kr. pr. km.

• Kunden har instruktionsbeføjelsen over for det mandskab, Mano Event stiller til rådighed for kunden. Derfor er kunden ansvarlig for at have tegnet alle relevante forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Hvis kunden ikke er i besiddelse af de nødvendige forsikringer, skal Mano Event orienteres. Situationen kan eventuelt løses ved at Mano Event opkræver et forsikringstillæg og et crew-leder-tillæg, da instruktionsbeføjelsen vil overgå til Mano Event.

• Såfremt virksomheden – uden aftale med Mano Event – ansætter/hyrer/benytter sig af en/flere af de medarbejdere, som Mano Event har sendt ud til at arbejde for virksomheden, vil virksomheden skulle betale et beløb i rekrutterings-gebyr pr. medarbejder på 15.000 kr. til dækning af vores udgifter til bl.a. at oplære og udsende medarbejderne.

• Vi prøver altid at matche jobbet med de medarbejdere, der har de rigtige kompetencer. Når vi kender opgaven på forhånd og bestillingen er foretaget i god tid, så er det lettere for os at lave det rette match. Vi vil forsøge at få nogle af de samme folk på fra gang til gang. Men vi prøver også altid at mixe “nye” med “gamle” folk, da vi gerne vil opbygge en kontinuitet og en kultur til fordel for vores kunder.

• Vores folk har altid sikkerhedssko på.

Betalingsbetingelser: 14 dage netto